Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Heddlu Ifanc / Young Police

Daeth PCSO Ali a PSCo Jayne i'n gweld ni ar ddechrau mis Ionawr i drafod ymgyrch yr Heddlu Ifanc.  Ymgyrch newydd yw hwn sy'n annog disgyblion i gymryd cyfrifoldeb dros agweddau gwahanol yn ymwneud a'r heddlu.  Hyd at ddiwedd Gorffennaf bydd disgyblion blwyddyn 6 yn gweithio mewn timoedd o 10 ar brosiectau amrywiol.

 

We had a visit from PSCO Ali and PCSO Jayne at the beginning of January to discuss a new initiative called Young Police.  It is a new initiative encouraging pupils to take responsibility for various issues involving the police in the community.  The year 6 pupils will be working in teams of 10 on various projects until the end of July.

Top