Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cynrychiolwyr Dosbarth / Class Representatives

Y disgyblion sydd yn ein cynrychioli ni y flwyddyn hon yw:

The pupils who will be representing our class this year are:

 

  • Oliver Ross - Cyngor Ysgol / School Council
  • Amelia Harries - Cyngor Eco / Eco Council
  • Ruby Harries - Pwyllgor Lles / Welfare Committee

 

 

 

 

 

 

Top