Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Tywynnu a Phelydru ~ Glitter and Glow

Y Dyn ar y Lleuad  

Rydym wrth ein bodd yn gwylio hysbyseb newydd 'John Lewis'

~

We love watching John Lewis' new advert

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb ~ Click here to see the advert

Dathlu Noson Tan Gwylllt yn y Derbyn ~ Celebrating fireworks night in Reception

Poteli Pelydrol ~ Glitter and Glow Bottles

Chwilio am gwrthrychau sydd yn adlewyrchu golau/ Searching for objects that reflect light

Top