Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dosbarth Meithrin

Croeso i dudalen y Meithrin/ Welcome to the Nursery page

Hwyl a sbri yn y Meithrin! Lluniau o dymor y Gwanwyn.

Diwrnod y Llyfr 2014!
Diwrnod Crempogau yn y Meithrin!
Dathlu Dydd Gwyl Ddewi yn y Meithrin 3/3/14

Calon Lan

Still image for this video

Diwrnod CWL (cyfaill with law) 21/2/14

Diwrnod gwenu.

Dyma plant y meithrin yn gwenu!smiley

Mae plant y meithrin wedi bod yn brysur iawn yr wythnos yma.

Nos Iau 20/2/14 cawsom noson stori. Roedd pawb wedi gwisgo eu pyjamas.

 

Daeth tedi i ddweud nos da!

Diolch yn fawr Pat am ddarllen y storiau i ni!

Parti Dathlu'r Ysgol yn 60 Oed / The School's 60th Birthday Party

Top