Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Aelodau o'r cynghorau - Coucil Members

Dyma cynrychiolydd Cyngor Ysgol dosbarth Miss Dark.

Meet the School Council representative from the class of Miss Dark.

Dyma cynrychiolydd Pwyllgor Eco dosbarth Miss Dark.

Meet the Eco Committee representative from the class of Miss Dark.

Dyma cynrychiolydd Pwyllgor Lles dosbarth Miss Dark.

Meet the Welfare Committee representative from the class of Miss Dark.

Dyma Dewin Digidol dosbarth Miss Dark.

Meet the Digital Wizard from the class of Miss Dark.

Top