Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ffrangeg / French

Pob pythefnos mae disgyblion Blwyddyn 6 yn croesawi Madame Mathias o Ysgol Gyfun Gwyr. Yn ystod y sesiynnau yma bydd y disgyblion yn paratoi ar gyfer eu gwaith ym Mlwyddyn 7.  Ar y dudalen yma bydd y disgyblion yn gallu adolygu unrhyw eirfa newydd.

Every fortnight the Year 6 pupils will welcome Madame Mathias from Ysgol Gyfun Gwyr.  During the sessions the pupils will be learning vocabulary in preparation for work in Year 7.  On this page the pupils can revise any new vocabulary taught.

 

Ca va?  - Siwd mae?

Ca va super bien! / Ca va tres bien!

Ca va bien!

Ca va comme ci comme ca.

Ca va mal!

Boff! 

Dyddiau'r Wythnos

 

lundi               vendredi

mardi              samedi

mercredi        dimanche

jeudi

 

Rhifau / Les numeros

 

1 - un           11 - onze

2 - deux                12 - douze

3 - trois                13 - treize

4 - quatre             14 - quatorze

5 - cinq                15 - quinze

6 - six                  16 - seize

7 - sept                17 - dix-sept

8 - huit                18 - dix-huit 

9 - neuf               19 - dix-neuf      

10 - dix                20 - vingt

 

Les mois - Misoedd y Flwyddyn

 

janvier- Ionawr         juillet - Gorffennaf

fevrier - Chwefror    aout - Awst

mars - Mawrth        septembre - Medi

avril - Ebrill           octobre - Hydref

mai - Mai              novembre - Tachwedd

juin - Mehefin         decembre - Rhagfyr

 

 

 

Comment tu t'appelles? - Beth yw dy enw di?

Je m'appelle.... -  Fy enw i yw....

 

Quel age as tu? - Beth yw dy oedran di?

J'ai dix / onze ans -

Rwy'n ddeg / unarddeg mlwydd oed

 

Ou habites tu? - Ble'r wyt ti'n byw?

 

J'habite a Gorseinon /  a Abertawe / a Casllwchwr / a Penclawdd -

Rwy'n byw yng Ngorseinon / yn Abertawe / yng Nghasllwchwr / ym Mhenclawdd

Top