Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth/Information

 

Er eich bod chi wedi derbyn rhanfwyaf y wybodaeth angenrheidiol sydd angen yn Noson Agored y Derbyn ym mis Gorffennaf, dyma ambell beth i'w gofio (neu pethau sydd ychyding yn wahanol yn sgîl effeithiau Cofid-19!)

 

Although you have already received the most important information in our Reception Open Evening in July, here are some important things to remember (or things that are slightly different to what is noted as a result of Covid-19!)

 

 

 

 

 

 

Top