Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth/Information

 

Er eich bod chi wedi derbyn rhanfwyaf y wybodaeth angenrheidiol sydd angen yn Noson Agored y Derbyn ym mis Gorffennaf, dyma ambell beth i'w gofio (neu pethau sydd ychyding yn wahanol yn sgîl effeithiau Cofid-19!)

 

Although you have already received the most important information in our Reception Open Evening in July, here are some important things to remember (or things that are slightly different to what is noted as a result of Covid-19!)

 

 

 

 

*Dydd Llun/Monday - Bydd angen gwisgo cit ymarfer corff i'r ysgol bob Dydd Llun - dydyn ni ddim yn gallu newid yn yr ysgol ar hyn o bryd

Please send your child to school in their gym kit every Monday as we are not able to change in school at the moment.

 

*Gan nad ydym yn medru dosbarth llaeth/ffrwythau ar hyn o bryd, cofiwch bod gennym ddau sesiwn 'ffrwyth' yn ystod y dydd er mwyn anfon byr-brydiau iachus i'r ysgol gyda'ch plentyn.

As we aren't able to distribute milk/fruit in school at the moment, remember that your child will have two 'fruit times' during the day for you to send healthy snacks with them to school.

 

 

*Cofiwch ysgrifennu enw eich plentyn ar bob siwmper, cardigan, botel a bocs bwyd- diolch!

Please remember to write your childs name on each jumper, cardigan, watter bottle and lunch box - thank you!

 

Top