Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Proms Gwyr

FFOSFELEN โ€‹

โ€‹

Arglwydd, wele ni yn dodโ€‹

Ger dy fron i ganu clod;โ€‹

Cawsom, wedi cysgu’n iawn, โ€‹

Eistedd oll wrth fyrddau llawnโ€‹

Cytgan:โ€‹

  Gwna ni’n driw i’n gwlad a’n hiaithโ€‹

  Yn ein chwarae, yn ein gwaith.โ€‹

  Maddau inni’n beiau luโ€‹

  Er mwyn haeddiant Iesu cu,โ€‹

  Er mwyn haeddiant Iesu cu

 

Diolch wnawn i Ti, ein Tad, โ€‹

  Am roi i bob heuwr had,โ€‹

  A rhoi popeth yn ei brydโ€‹

  I aeddfedu’r gwair a’r ลทd.โ€‹

  Cytgan:โ€‹

  Gwna ni’n driw i’n gwlad a’n hiaithโ€‹

  Yn ein chwarae, yn ein gwaith.โ€‹

  Maddau inni’n beiau luโ€‹

  Er mwyn haeddiant Iesu cu,โ€‹

  Er mwyn haeddiant Iesu cu

 

Diolch am y dorf ddi-ri’โ€‹

  Sydd yn rhannu d’olud Di,โ€‹

  Ac yn cofio anfon rhanโ€‹

  I’r anghenus ym mhob man.โ€‹

Gwna ni’n driw i’n gwlad a’n hiaithโ€‹

  Yn ein chwarae, yn ein gwaith.โ€‹

  Maddau inni’n beiau luโ€‹

  Er mwyn haeddiant Iesu cu,โ€‹

  Er mwyn haeddiant Iesu cu

 

Diolch am yr haul a’i wresโ€‹

  Ac am dân, a’r gaea’n nes,โ€‹

  Am rieni, a phawb syddโ€‹

  Yn ein helpu ni bob dydd.โ€‹

Gwna ni’n driw i’n gwlad a’n hiaithโ€‹

  Yn ein chwarae, yn ein gwaith.โ€‹

  Maddau inni’n beiau luโ€‹

  Er mwyn haeddiant Iesu cu,โ€‹

  Er mwyn haeddiant Iesu cu

DIOLCH AM GERDDORIAETH โ€‹

 

Diolch am gerddoriaeth, โ€‹

Alaw dda a harmonïau:โ€‹

Curiad da I ddawnsio – Bywyd sydd yn gân.โ€‹

โ€‹

Diolch am gerddoriaeth,โ€‹

Llawn o hwyl a chyfle i ni symud gyda'r rhythm,โ€‹

Wrth i'n ganu gân. 

 

Canu gyda'n gilydd , dathlu wnawn.โ€‹

Mae cerddoriaeth yn ein gwneud yn llon!

 

Rhoddodd Duw ganeuon, Melodi a lliw a rhythmโ€‹

I bob un o'r gwledydd, Drwy y byd i gyd. โ€‹

โ€‹

Rhoddodd Duw i Gymruโ€‹

Lawer rheswm da i ddathlu,โ€‹

A mwynhau ein bywyd – Dewch I ganu'n llon.

 

Canu gyda'n gilydd , dathlu wnawn.โ€‹

Mae cerddoriaeth yn ein gwneud yn llon!

 

Canu gyda'n gilydd , dathlu wnawn.โ€‹

Mae cerddoriaeth yn ein gwneud yn llon!โ€‹

โ€‹

DIOLCH AM GERDDORIAETHโ€‹

ALAW DDA A HARMONIAU โ€‹

CURIAD DA I DDAWNSIO – BYWYD SYDD YN GÂNโ€‹

โ€‹

DIOLCH AM GERDDORIAETHโ€‹

LLAWN O HWYL A CHYFLE I NI SYMUD GYDA'R RHYTHM, โ€‹

WRTH I'N GANU'R GÂN

DWY LAW YN ERFYNโ€‹

 

Dwy law yn erfyn sydd yn y darlunโ€‹

Wrth ymyl fy ngwely i:โ€‹

Bob bore a nos mae'u gweddi'n un dlosโ€‹

Mi wn er na chlywaf hi.

 

Pan af I gysgu, mae'r ddwy law hynnyโ€‹

Wrth ymyl fy ngwely iโ€‹

Mewn gweddi ar Dduw i'm cadw I'n fyw,โ€‹

Mi wn er na chlywaf hi. 

 

A phan ddaw'r bore, a'r wawr yn ole โ€‹

Wrth ymyl fy ngwely i,โ€‹

Mae'r weddi o hyd yn fiwsig i gyd,โ€‹

Mi wn er na chlywaf hi.

 

Rhyw nos fach dawel fe ddwg yr awelโ€‹

O ymyl fy ngwely iโ€‹

Y weddi i'r sêr, fel eos o bêr,โ€‹

A minnau'n ei chlywed hi. 

PAN DDIHUNAF YN Y BOREโ€‹

 

Pan ddihunaf yn y boreโ€‹

Gwelaf berllan lawn:โ€‹

Ffrwythau aeddfed a dyf ynddi,โ€‹

Moli Duw a wnawn.

 

Beth all roddi mwy o bleserโ€‹

I Blant bach fel ni,โ€‹

Na chael gweled gwaith dy ddwylo, โ€‹

A'th ddaioni di?

 

Diolch i ti am rieniโ€‹

Sy'n ein helpu ni:โ€‹

Atynt hwy y trown am gymorthโ€‹

Pan ddaw cwmwl du. 

 

Felly, Arglwydd, diolch i ti โ€‹

Am bob rhodd a gawnโ€‹

Dyro fendith ar ein llwybrโ€‹

Fore a phrynhawn.

Ffa La La

 

Nawr ffarwel i dir Na Nóg a Nia ar y traeth,โ€‹
Gwelaf risial ddagrau ar ei grudd.โ€‹
Teimlaf bridd Iwerddon yn fy ngalw i yn ôl,โ€‹
A’r hiraeth am yr holl lawenydd fu, 

 

Ffa la la la la la la la cana’r adar mân,โ€‹
Y swn yn siffrwd draw o’r ynys fâd.โ€‹
Ffa la la la la la la ymunaf yn y gân,โ€‹
Rwy’n myned adref nôl i’m hannwyl wlad.

 

Meddyliaf am gyfeillion mwyn a’r gainc a’r delyn aur,โ€‹
Mawl y beirdd a gwledda gynt a fu.โ€‹
Chwedlau’r arwyr sลตn y gân yn atsain drwy y tลท,โ€‹
A’r merched glân yn dawnsio yno’n ffri. 

 

Ffa la la la la la la la cana’r adar mân,โ€‹
Y swn yn siffrwd draw o’r ynys fâd.โ€‹
Ffa la la la la la la ymunaf yn y gân,โ€‹
Rwy’n myned adref nôl i’m hannwyl wlad.

 

 

ANFONAF ANGEL โ€‹

 

Anfonaf angel, i dy warchod henoโ€‹

Anfonaf angel i'th gysuro di,โ€‹

Mae swn dy lais yn ddigon - โ€‹

I chwalu'r holl amheuon,โ€‹

Anfonaf angel atat ti. 

SGORIO GÔLโ€‹
โ€‹
Mae ‘na gyffro ar y teras,โ€‹
Mae ‘na floeddio yn y dorfโ€‹
Mae y gêm bel-droed ymlaen.โ€‹
Mae ‘na gicio ac aneluโ€‹
Mae ‘na saethu am y gôl,โ€‹
Mae y gêm bel-droed ymlaen.โ€‹
โ€‹
Dan ni ‘di sgorio gôl , Dan ni ‘di ennill y gêm, โ€‹
Ni ‘di’r gorau yn y byd.โ€‹
Dan ni ‘di sgorio gôl , Dan ni ‘di ennill y gêm, โ€‹
Ni ‘di’r gorau yn y byd. 

 

Mae ‘na reffari a chwiban,โ€‹
Mae ‘na benalti a chosb  โ€‹
Mae y gêm bel-droed ymlaen.โ€‹
Mae ‘na daro’r post a methu โ€‹
Mae ‘na sgorio ambell gôl,โ€‹
Mae y gêm bel-droed ymlaen.โ€‹
โ€‹
Dan ni ‘di sgorio gôl , Dan ni ‘di ennill y gêm, โ€‹
Ni ‘di’r gorau yn y byd.โ€‹
Dan ni ‘di sgorio gôl , Dan ni ‘di ennill y gêm, โ€‹
Ni ‘di’r gorau yn y byd. 

Top