Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Proms Gwyr

FFOSFELEN ​

Arglwydd, wele ni yn dod​

Ger dy fron i ganu clod;​

Cawsom, wedi cysgu’n iawn, ​

Eistedd oll wrth fyrddau llawn​

Cytgan:​

  Gwna ni’n driw i’n gwlad a’n hiaith​

  Yn ein chwarae, yn ein gwaith.​

  Maddau inni’n beiau lu​

  Er mwyn haeddiant Iesu cu,​

  Er mwyn haeddiant Iesu cu

 

Diolch wnawn i Ti, ein Tad, ​

  Am roi i bob heuwr had,​

  A rhoi popeth yn ei bryd​

  I aeddfedu’r gwair a’r ŷd.​

  Cytgan:​

  Gwna ni’n driw i’n gwlad a’n hiaith​

  Yn ein chwarae, yn ein gwaith.​

  Maddau inni’n beiau lu​

  Er mwyn haeddiant Iesu cu,​

  Er mwyn haeddiant Iesu cu

 

Diolch am y dorf ddi-ri’​

  Sydd yn rhannu d’olud Di,​

  Ac yn cofio anfon rhan​

  I’r anghenus ym mhob man.​

Gwna ni’n driw i’n gwlad a’n hiaith​

  Yn ein chwarae, yn ein gwaith.​

  Maddau inni’n beiau lu​

  Er mwyn haeddiant Iesu cu,​

  Er mwyn haeddiant Iesu cu

 

Diolch am yr haul a’i wres​

  Ac am dân, a’r gaea’n nes,​

  Am rieni, a phawb sydd​

  Yn ein helpu ni bob dydd.​

Gwna ni’n driw i’n gwlad a’n hiaith​

  Yn ein chwarae, yn ein gwaith.​

  Maddau inni’n beiau lu​

  Er mwyn haeddiant Iesu cu,​

  Er mwyn haeddiant Iesu cu

DIOLCH AM GERDDORIAETH ​

 

Diolch am gerddoriaeth, ​

Alaw dda a harmonïau:​

Curiad da I ddawnsio – Bywyd sydd yn gân.​

Diolch am gerddoriaeth,​

Llawn o hwyl a chyfle i ni symud gyda'r rhythm,​

Wrth i'n ganu gân. 

 

Canu gyda'n gilydd , dathlu wnawn.​

Mae cerddoriaeth yn ein gwneud yn llon!

 

Rhoddodd Duw ganeuon, Melodi a lliw a rhythm​

I bob un o'r gwledydd, Drwy y byd i gyd. ​

Rhoddodd Duw i Gymru​

Lawer rheswm da i ddathlu,​

A mwynhau ein bywyd – Dewch I ganu'n llon.

 

Canu gyda'n gilydd , dathlu wnawn.​

Mae cerddoriaeth yn ein gwneud yn llon!

 

Canu gyda'n gilydd , dathlu wnawn.​

Mae cerddoriaeth yn ein gwneud yn llon!​

DIOLCH AM GERDDORIAETH​

ALAW DDA A HARMONIAU ​

CURIAD DA I DDAWNSIO – BYWYD SYDD YN GÂN​

DIOLCH AM GERDDORIAETH​

LLAWN O HWYL A CHYFLE I NI SYMUD GYDA'R RHYTHM, ​

WRTH I'N GANU'R GÂN

DWY LAW YN ERFYN​

 

Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun​

Wrth ymyl fy ngwely i:​

Bob bore a nos mae'u gweddi'n un dlos​

Mi wn er na chlywaf hi.

 

Pan af I gysgu, mae'r ddwy law hynny​

Wrth ymyl fy ngwely i​

Mewn gweddi ar Dduw i'm cadw I'n fyw,​

Mi wn er na chlywaf hi. 

 

A phan ddaw'r bore, a'r wawr yn ole ​

Wrth ymyl fy ngwely i,​

Mae'r weddi o hyd yn fiwsig i gyd,​

Mi wn er na chlywaf hi.

 

Rhyw nos fach dawel fe ddwg yr awel​

O ymyl fy ngwely i​

Y weddi i'r sêr, fel eos o bêr,​

A minnau'n ei chlywed hi. 

PAN DDIHUNAF YN Y BORE​

 

Pan ddihunaf yn y bore​

Gwelaf berllan lawn:​

Ffrwythau aeddfed a dyf ynddi,​

Moli Duw a wnawn.

 

Beth all roddi mwy o bleser​

I Blant bach fel ni,​

Na chael gweled gwaith dy ddwylo, ​

A'th ddaioni di?

 

Diolch i ti am rieni​

Sy'n ein helpu ni:​

Atynt hwy y trown am gymorth​

Pan ddaw cwmwl du. 

 

Felly, Arglwydd, diolch i ti ​

Am bob rhodd a gawn​

Dyro fendith ar ein llwybr​

Fore a phrynhawn.

Ffa La La

 

Nawr ffarwel i dir Na Nóg a Nia ar y traeth,​
Gwelaf risial ddagrau ar ei grudd.​
Teimlaf bridd Iwerddon yn fy ngalw i yn ôl,​
A’r hiraeth am yr holl lawenydd fu, 

 

Ffa la la la la la la la cana’r adar mân,​
Y swn yn siffrwd draw o’r ynys fâd.​
Ffa la la la la la la ymunaf yn y gân,​
Rwy’n myned adref nôl i’m hannwyl wlad.

 

Meddyliaf am gyfeillion mwyn a’r gainc a’r delyn aur,​
Mawl y beirdd a gwledda gynt a fu.​
Chwedlau’r arwyr sŵn y gân yn atsain drwy y tŷ,​
A’r merched glân yn dawnsio yno’n ffri. 

 

Ffa la la la la la la la cana’r adar mân,​
Y swn yn siffrwd draw o’r ynys fâd.​
Ffa la la la la la la ymunaf yn y gân,​
Rwy’n myned adref nôl i’m hannwyl wlad.

 

 

ANFONAF ANGEL ​

 

Anfonaf angel, i dy warchod heno​

Anfonaf angel i'th gysuro di,​

Mae swn dy lais yn ddigon - ​

I chwalu'r holl amheuon,​

Anfonaf angel atat ti. 

SGORIO GÔL​

Mae ‘na gyffro ar y teras,​
Mae ‘na floeddio yn y dorf​
Mae y gêm bel-droed ymlaen.​
Mae ‘na gicio ac anelu​
Mae ‘na saethu am y gôl,​
Mae y gêm bel-droed ymlaen.​

Dan ni ‘di sgorio gôl , Dan ni ‘di ennill y gêm, ​
Ni ‘di’r gorau yn y byd.​
Dan ni ‘di sgorio gôl , Dan ni ‘di ennill y gêm, ​
Ni ‘di’r gorau yn y byd. 

 

Mae ‘na reffari a chwiban,​
Mae ‘na benalti a chosb  ​
Mae y gêm bel-droed ymlaen.​
Mae ‘na daro’r post a methu ​
Mae ‘na sgorio ambell gôl,​
Mae y gêm bel-droed ymlaen.​

Dan ni ‘di sgorio gôl , Dan ni ‘di ennill y gêm, ​
Ni ‘di’r gorau yn y byd.​
Dan ni ‘di sgorio gôl , Dan ni ‘di ennill y gêm, ​
Ni ‘di’r gorau yn y byd. 

Top