Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngor Ysgol / School Council

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol 2023/2024

 

PWY YDYM NI A BETH RYDYM YN EI WNEUD?

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod yn gyson bob hanner tymhorol gyda Miss Williams. Byddwn yn trafod ffyrdd amrywiol o wella'r ysgol, trafod materion cymunedol ag yn y byd ehangach ac yn trefnu gweithgareddau gwahanol.

 

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol am gael eu hethol ar i'r Cyngor Ysgol!
Congratulations to the following pupils for being elected onto the School Council!

Blwyddyn 6 

Leo, Lowri ac Amelie 

Blwyddyn 5  

Erin ac Eva 

Blwyddyn 4/5

Gracie 

Blwyddyn 4 

Bradley a Megan 
Blwyddyn 3 

Sonny a Jayden 

Blwyddyn 2 

Susie, Darcey a Joseph

Top