Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Byd y Blodau

 

Disgyblion o ddosbarth Blwyddyn 5 Miss Gwenter yn mwynhau'r disgo 60au!! 

Disgyblion o ddosbarth Blwyddyn 5 Miss Dark yn mwynhau'r disgo 60au!! 

  

                                  

Dyma blant y dosbarth yn cael cyfle i greu lampau diwali a blasu bwyd.

Here are some of the class tasting diwali food and making diwali lamps.

 

Sioe Hen Finis - Vintage Mini Show

 

Cafodd plant Bl 5 ddigon o sio pan ddaeth David, Gary, Steven, Sam a Tim i ddangos eu ceir Mini i'r ysgol. Cafodd y plant ddigon o gyfle i gwblhau tasgau gwyddoniaeth tra'n edmygu y ceir arbennig.

 

We had the pleasure of some great Mini enthusiasts this week with David, Gary, Steven, Sam and Tim all coming in to show their old minis. The children completed many science tasks whilst admiring the old classic cars. we also got to play some mini scalextric.

                            

 

Dyma blant y dosbarth yn efelychu ardduliau celf Roy Lichtenstein ac Andy Warhol ar gyfer eu hunan bortread.

Here are the children using the influence of Roy Lichtenstein and Andy Warhol to create self portraits.

Ein Chwareuwr Recordiau - Our Record Player

Still image for this video

Astudio'r Planedau

                                             

 

Fel rhan o uned addysg grefyddol rydym yn edrych ar fwyd Iddewig y tymor hwn. Dyma'r plant yn blasu bwyddydd pryd y Seder.

Part of this term's religious education scheme is to study important food in different religions. Here are year 5 tasting some of the Seder Plate food.

Top