Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu / Spelling

Sillafu / Spelling

Mae'r ddogfen yma yn cynnwys nifer fawr o eiriau allweddol yn y Gymraeg.  Yma cewch nifer fawr o eiriau yn cynnwys dyddiau'r wythnos, misoedd y flwyddyn, y tymorau, dyddiadau, sut i ddweud rhifau a geirfa wedi ei lefeli fesul blwyddyn ysgol.  Mae angen dysgu'r geiriau yma gan ddechrau gyda geiriau'r Derbyn a gweithio i fyny at eiriau Blwyddyn 5 a 6.  

 

This document contains many key words in Welsh.  Here you will find a vast list including days of the week, months of the year, seasons, dates, how to say numbers and words listed per school year.  Learn theses words by starting with the Derbyn (Reception) words and work your way up to the Year 5/6 words.

Rhestr sillafu - Geiriau allweddol / Spelling list - Key words

Top