Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Mrs Edwards

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 1 Mrs.Edwards! 

 

 

Dysgu yn yr awyr agored

Daeth PC Hughes i’r ysgol i drafod sut i gadw’n ddiogel ar Noson Calan Gaeaf a Noson tân gwyllt 🎃🎆

Ymweliad i Lyfrgell Gorseinon

Ymweliad i’r Orsaf dân

Mae blwyddyn 1 wedi bod yn brysur wrth weithio ar werth lle rhifau gwahanol ac wedi bod yn defnyddio’r tu allan er mwyn ffurfio rhifau!

 

Year 1 have been busy working on the place value of different numbers and have also been using the outdoor area for number formation. 

Yn ogystal ag edrych ar werth lle rhifau a ffurfiant rhifau gwahanol mae blwyddyn 1 hefyd wedi bod yn mesur taldra ei gilydd ac yna yn trefnu o’r byrraf i’r talaf. 

 

As well as looking at the place value and formation of different numbers year 1 have also been measuring each others heights and arranging them from the shortest to the tallest. 

Thema: Er mai thema Ein Byd Rhyfeddol sydd gennym y tymor hwn penderfynom edrych ar thema Cwpan y Byd dros y pythefnos diwethaf. Penderfynom ddysgu  am y wledydd canlynol o fewn yr wythnos gyntaf; Siapan, Awstralia a Chymru. 

 

Theme: As you are all aware our theme for the term is Our Wonderful World but for the past fortnight we have explored the Rugby World Cup.. We chose the following countries to  learn about during the first week; Japan, Australia and Wales. 

Dechreuodd blwyddyn 1 thema Cwpan y Byd trwy ddysgu am Awstralia! 🇦🇺 

 

Year 1 began the Rugby World Cup theme by learning about Australia!🇦🇺

Yna, dysgodd blwyddyn 1 am Siapan! 🇯🇵 

 

Then, year 1 learnt about Japan! 🇯🇵

Thema: O fewn yr ail wythnos o’r thema Cwpan Y Byd penderfynom ddysgu am y wledydd canlynol; Lloegr, Seland Newydd a’r Eidal.

 

Theme: Within the second week of exploring the Rugby World Cup we decided to learn about the following countries; England, New Zealand and Italy. 

Top