Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Drachtiau - Potions

Arbrawf Gwyddonol

 

Graffiti Rhyfeddol George!!

 

Ysgrifennodd y disgyblion adroddiad papur newydd fel dosbarth heddiw. Cafodd pob grลตp adran wahanol i greu. 

The pupils wrote their own newspaper article today. Each group had their own section to create. 

 

Y Gylchred Ddลตr

Dysgodd y disgyblion am y gylchred ddลตr yr wythnos hon. Wnaethant greu cylchred ddลตr eu hun gan ddefnyddio: lliw fwyd, bag bwyd a dลตr. 

Here are the pupils creating their own water cycle. 

 

 

Arbrawf Gwyddonol

 

Waw! Am arbrawf llwyddiannus! Dyma luniau o'r dysgwyr yn arbrofi gyda finegr a 'bicarb soda'.

What a successful experiment today! Here are the pupils experimenting with vinegar and bicarbonate soda.

Diod Swyn

Heddiw buodd y dysgwyr yn creu diod swyn eu hun gan ddefnyddio eu sgiliau mesur.

Today, the children put their measuring skills to the test by creating their own potion.

 

 

Guto Ffowc

Dyma luniau o'r dysgwyr yn penderfynu os ydy Guto Ffowc yn euog neu beidio. Maent yn defnyddio eu sgiliau ditectif i ddarganfod y gwir.

Here are the pupils using their detective skills to discover if Guy Fawkes was guilty or not. 

 

Celf Tân Gwyllt

 

Picture 1
Picture 1

Dyma'r plant yn cael hwyl wrth wneud arbrawf 'Llaeth Hud'.

Here's the children enjoying the 'Magic Milk' experiment.

 

Top