Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mathemateg & Rhifedd / Mathematics & Numeracy

Cyflwyniad Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy Presentation

 

Dyma gyngor gan y Llywodraeth ar sut i fod yn fwy positif am rifedd yn eich bywydau teuluol. Gallwch lawrlwytho y daflen wybodaeth isod.

 

Here's some advice from the government on how to be more positive about numeracy with your family. Please download the information sheet below.

Mae eich geiriau'n cyfri

Mae ymgyrch 'Mae eich geiriau'n cyfri' Llywodraeth Cymru yn annog oedolion i beidio â dweud 'fedrai ddim gwneud mathemateg' o flaen plant. Pwrpas yr ymgyrch yw newid ymddygiad ac i ddweud wrth oedolion eu bod nhw yn dda mewn mathemateg, a'u bod yn ei ddefnyddio heb sylweddoli hynny hyd yn oed.

What you say counts

The Welsh Government numeracy campaign is called 'What you say counts' to encourage adults to stop saying 'I can't do maths' in front of children. This campaign is about behavioural change and highlighting to adults that they can do maths, they just don't realise they are doing it.

Top