Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mathemateg & Rhifedd / Mathematics & Numeracy

Dyma gyflwyniad i rieni a gofalwyr am Mathemateg a Rhifedd yn yr ysgol.

Here is a presentation to parents and carers about Mathematics and Numeracy at school.

Pwerbwynt Noson Sgiliau Rhifedd / Numeracy Skills Evening Powerpoint.

Isod mae yna amrywiaeth o wefannau ag apiau i gynorthwy eich plant yn y tŷ.

Below is a variety of websites and apps to support your children at home.

Top