Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mathemateg a Rhifedd | Mathematics and Numeracy

TablauTimes tables

Mae angen i'ch plentyn ddysgu eu tablau hyd at 12 x 12.  Mae'r plant yn defnyddio'u tablau yn ddyddiol o fewn y gwersi Mathemateg.  Y ffordd orau i'w dysgu yw i adrodd y tablau yn defnyddio'r patrwm yma:

"Un dau yw dau

   Dau dau yw pedwar

      Tri dau yw chwech..."

Your child needs to learn their times table up to 12x12.  The pupils use their tables daily within Maths lessons.  The best way to learn them is to chant using the above pattern. 

 

Gallwch wneud ymarferion ar y cyfrifiadur fel 'Hit the Button', 'Daily 10' a gemau mathemateg arall.

You can play maths games online such as 'Hit the button', 'Daily 10' and other maths games.

Tymor yr HydrefAutumn Term

Yn ystod mis Medi ac Hydref, bydd ein gwersi Mathemateg a Rhifedd yn rhoi ffocws ar y System Rhif: 

During September and October our Mathematics and Numeracy lessons will be focusing on the Number System:    

 

  • Adio, tynnu, lluosi a rhannu 

   Addition, Subtraction, Multiplication and Division

 

  • Dysgu tablau 2, 5, 10, 3 a 4  

   Learn times tables 2, 5, 10, 3 and 4    

 

  • Ysgrifennu rhifau hyd at deg mil  

   Writing numbers up to ten thousand

 

  • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rif  

   Adding and subtracting 1, 10 and 100 at any number

 

  • Amcangyfrif a thalgrynnu i'r 10 a'r 100 agosaf  

   Estimating and rounding to the nearest 10 and 100

 

  • Cyfri ymlaen ac yn ol mewn camau sy'n ailadrodd 

   Count forwards and backwards in repetitive steps.

Top