Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

15/10/20

Gweithiodd y plant yn hynod o galed heddiw i greu cuddfannau gwych. Fe wnaethant weithio fel timau yn dda iawn i sicrhau diogelwch pawb wrth symud gwrthrychau mawr.
 

The children worked extremely hard today to create some fantastic dens. They worked as teams really well to ensure everyone's safety when moving large objects. 

Sticky elbows

Still image for this video

Joio

Still image for this video
Top