Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Derbyn - Reception

Gweithgareddau ar gyfer Gorffennaf 2020 - Activities for July 2020

Annwyl rieni,
Ein thema newydd ar gyfer mis Mehefin yw ‘Trafnidiaeth’. Yn yr wythnosau nesaf byddwn yn anfon e-byst rheolaidd, yn cynnwys cyflwyniadau byr i ambell weithgaredd yn egluro i chi a'ch plant beth i'w wneud. Cofiwch edrych ar eich e-byst Hwb yn rheolaidd i weld y fideos. Os oes gennych unrhyw broblem, cofiwch i gysylltu ar fy nghyfeiriad Hwb
WilliamsL2235@Hwbcymru.net

Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n iach ac yn ddiogel.


Miss Williams smiley

 

Dear parents, 
Our theme for the month of June is ‘Transport’. During the next few weeks will be sending regular e-mails, including short introductions to some activities, explaining to you and the children what to do. Please remember to check your Hwb e-mails regularly to see the videos. If you have any problems, you can contact me through Hwb on my email address WilliamsL2235@Hwbcymru.net
I hope you are all keeping safe and well. 


Miss Williams smiley

Gweithgareddau ar gyfer Mehefin 2020 - Activities for June 2020

Gweithgareddau ar gyfer Mai 2020 - Activities for May 2020

🌈 Neges wrth Staff y Cyfnod Sylfaen - Message from Foundation Phase Staff 🌈

Still image for this video

🌈 Neges wrth Staff CA2 - Message from KS2 Staff 🌈

Still image for this video
Top