Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd/ Numeracy

Tymor y Gwanwyn / Spring Half Term 

 

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn astudio'r canlynol / During this half term we will be studying the following: 

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12 e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,tri dau yw chwech...
 • Siapau 2D a 3D - Nodweddion y siapiau / Properties of shapes e.e. Sawl ymyl? Sawl fertig? Sawl gwyneb?

        How many edges / sides? vertices? faces?

 • Rhwydi / Nets - Creu rhwydi o siapiau 3D / Create nets of 3D shapes
 • Cyfesurynnau / Coordinates - Darllen a gosod cyfesurynnau yn y 4 pedrant / reading and plotting coordinates in the 4 quadrants.
 • Cymesuredd / Symmetry - Adnabod llinellau cymesuredd mewn siapiau rheolaidd ac afreolaidd / Identifying symmetry lines in regular and irregular shapes.
 • Perimedr ac Arwynebedd / Perimeter and Area
 • Defnyddio cymedr, canolrif, modd ac amrediad i ddisgrifio set o ddata
 • Dadansoddi pictogramau, siartiau bar, siartiau cylch a graffiau llinell

 

 

Hanner Tymor yr Hydref

Autumn Half Term

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This half term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

 • Adolygu tablau hyd at 12 x 12 / Revising times tables up to 12 x 12.
 • Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Reading and writing numbers up to a million.
 • Ysgrifennu rhifau i 3 lle degol / Writing numbers to 3 decimal places.
 • Adolygu gwerth lle a chymharu maint rhifau / Revising place value and comparing number sizes.
 • Ymarfer dulliau adio a thynnu colofn / Practicing addition and subtraction methods (column and grid).
 • Ymarfer dulliau lluosi a rhannu colofn / Practicing multiplication and division methods (column and grid).
 • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 1000.
 • Adio a thynnu degolion / Adding and subtracting decimals. 
Top