Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Dydd Mawrth / Tuesday

Gemau Taro a Maesu - bydd angen tracwisg ac esgidiau ymarfer. 

Striking and Fielding Games - you will need a tracksuit and trainers.

 

Dydd Iau / Thursday 

Athletau - bydd angen byrion, crys -T ac esgidiau ymarfer. 

Athletics - you will need shorts, T-shirt and trainers.

 

 

Top