Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwarchodfa / Nature Reserve

"Mae dysgu awyr agored yn hanfodol gan ei fod yn rhoi profiad uniongyrchol o'r byd i blant; cyfle i ymgolli yn eu hamgylchedd. Mae hwnnw'n gyfle na allwch ei ailadrodd yn yr ystafell ddosbarth."

 

"Outdoor learning is essential as it gives children first hand experience of the world; a chance to become immersed in their environment. That is an opportunity you cannot replicate in the classroom."

Mae ein gwersi yn y gwarchodfa ar Ddydd Iau. Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo dillad addas ar y diwrnod yma, os gwelwch yn dda. Cofiwch WELLIES!

 

Our lessons in the nature reserve will be held every Thursday. Please send your child into school wearing suitable clothing on this days. Remember WELLIES!!

Top