Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau cyfnod cau / Activities during school closure

Gwaith i'r plant nawr ar Teams (Children's work is now on Teams)

I blant Pontybrenin......

Still image for this video

e6200b0a-d29c-4340-90fa-e3849cbc0a29.MP4

Still image for this video

e1560814-d4b5-4bcc-8061-cb56c8bbdfae.MP4

Still image for this video

Dewiswch un gweithgaredd o bob adran bob wythnos.

Choose one activity from each section each week.

                                    Gweithgareddau darllen / Reading activities

Disgriblio y Gwanwyn (Describing Spring through pictures)

Gemau Darllen Ar-lein (Online reading games)

Llyfrau darllen (Reading books)

                                                    Sgiliau darllen / Reading skills

Dewis llyfr a rhoi rheswm . / Choose a book and reason your choice.

Canfod ystyr geiriau anghyfarwydd. / Find meanings for unfamiliar words.

Casglu geiriau diddorol. / Collect interesting words.

Rhagfynegi a mynegi barn. / Predict and express an opinion.

Gweithgareddau mathemateg a rhifedd / Mathematics and numeracy activities

Gwaith Thema / Theme Work

Trafod Meddylfryd Twf gyda'ch plentyn / Discuss Growth Mindset with your child

Gem y trychfilod. / Minibeasts game.

Sgiliau mapio / Mapping skills

Pobl sy'n newid y byd / People who change the world

Dweud a sillafu / Say and spell

Ardal allanol a gweithgareddau eraill / Outdoor area and other activities

Helfa'r Ardd 1 (Garden Hunt 1)

Helfa'r Ardd 2 (Garden Hunt 2)

Trysor yn yr Ardd (Treasure in the Garden)

Mathemateg yn yr Ardd (Maths in the Garden)

Top