Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Darllen / Reading

Ymarferion dyddiol / Daily activities:

Darllen a sillafu (Reading and spelling)

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg neu Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh or English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Mae gan eich plentyn lyfrnod sy'n gymorth iddynt feddwl am y llyfr maent yn darllen.  Bydd angen i'r plant ofyn y cwestiynau i'w hunan i weld os ydynt wedi deall y stori a gweld os ydynt yn gallu siarad am y llyfr. / Your child has a book mark to assist them with the book they are reading.  They, and you, will need to ask the questions to see if they have understood the chapter / plot / book so far and see if they can speak about the novel.

Top