Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Bwyd a Ffitrwydd/ Food and Fitness

Cadw’n heini 

Cadw’n heini a dysgu sgiliau cydweithio gyda Brittany o ymddiriedolaeth Dallaglio. Mae pawn yn yr adran iau yn mwynhau’r cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac i wella ein ffitrwydd.

Still image for this video

Wrth ein boddau yn chwarae gemau tîm yn erbyn yr ysgol Saesneg. We had so much fun playing as a team against the English school.

Diolch i'r LC yn Abertawe am ddysgu amryw o ffurf i gadw'n heini i ni! Thanks to the LC in Swansea for teaching us so many ways to Keep Fit! Am wibaith! What a trip!

Cadw'n Heini wrth Glocsio! Clogging to keep fit!

Daeth Tudur i fewn i glocsio gyda dosbarthiadau'r Iau fel rhan o ddathliadau ein Wythnos Gymraeg. Am hwyl! Mae clocsio yn waith caled!

 

Tudur Phillips came in to teach us how to Clog during our Welsh Week, what a great way to keep fit!

Dyma ni ar ein Taith Gerdded o gwmpas Gorseinon i gasglu arian i Maggie's. Roeddem wedi cerdded yn bell iawn!

Daeth Pap a Cameron o Ganolfan Hamdden Penyrheol i fewn i helpu ni i gadw'n heini! Roedd y plant a Mrs Sartori wedi joio mas draw!

Mae'r Dallaglio Trust wedi bod yn dod i'r ysgol i'n helpu gyda sgiliau ffitrwydd a'n sgiliau cydweithio. Diolch Dan a Brittany!

Blwyddyn 5 wrth eu bodd yn yr ail sesiwn yn datblygu sgiliau gweithio fel tîm gyda Britt a Dan o'r Dallaglio Trust. / Year 5 having a great time developing their team building skills with Britt and Dan from the Dallaglio Trust.

Top