Menu
Home Page

Cyfeillion / Friends

Pob pythefnos rydym yn cwrdd a disgyblion Ysgol Saesneg Pontybrenin.  Yn ystod y sesiynau yma, rydym yn cael y cyfle i gynorthwyo'r disgyblion i ddysgu Cymraeg a hybu cyfeillgarwch rhwng y ddwy ysgol.

Every fortnight, we meet the pupils from Pontybrenin Primary School.  During this session we have the opportunity to assist the pupils to learn Welsh and develop and encourage friendships between the two schools.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Top