Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyfeillion / Friends

Pob pythefnos rydym yn cwrdd a disgyblion Ysgol Saesneg Pontybrenin.  Yn ystod y sesiynau yma, rydym yn cael y cyfle i gynorthwyo'r disgyblion i ddysgu Cymraeg a hybu cyfeillgarwch rhwng y ddwy ysgol.

Every fortnight, we meet the pupils from Pontybrenin Primary School.  During this session we have the opportunity to assist the pupils to learn Welsh and develop and encourage friendships between the two schools.

Top