Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sgiliau Cyn Ysgrifennu - Pre Writing Skills

Syniadau o Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - 

Ideas from Betsi Cadwalardr University Health Board

Dough Disco - Disgo Toes

Mae disgo toes yn ymarfer ar gyfer y bysedd a'r dwylo sydd wedi'i gynllunio i wella ysgrifennu cynnar a ffurfio llythrennau.

 

Dough disco is an exercise for the fingers and hands that is designed to improve early writing and letter formation.

 

 

Let's Go To The New Dough Disco

Dough disco is exercise for the fingers to improve fine muscle control. It is good before long writing tasks as a warm-up but essential every day exercise for Early Years. Dough DiscoTM by Shonette Bason You can find more parental and educational resources at https://www.spreadthehappiness.co.uk, including free downloads for dough disco resources.

Ffurfio Llythrennau - Letter Formation

Top