Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1- Miss West

                      

Taith i ymweld a’r Gryffalo (Gruffalo Trail)

Pasg Hapus!! (Happy Easter)

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth (Autism Awareness)

Diwrnod dathlu Syndrom Downs (World Downs Syndrome Awareness Day)

Naid Noddedig (Sponsored Bounce)

Dydd Gwyl Dewi 2!! (2nd St. David's Day)

Dydd Gwyl Dewi (St.David's Day)

Wythnos y Llyfr (Book Week)

Cymreictod (celebrating being Welsh)

Ymweliad a'r Llyfrgell (trip to the library)

Ymweliad y frigad dan ( visit from the fire service)

Diwrnod Shw'mae Su'mae (celebrating the Welsh language)

Dilyn cyfarwyddiadau (Following instructions)

Chwilio am siapiau (Shape hunt)

Top