Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Dosbarthiadau Bore 1, Bore 2, Prynhawn 1

Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch i bob plentyn, rhiant a gwrcheidwaid am y gefnogaeth ddi-ddiwedd dros y tymhorau diwethaf yn y Meithirn. Annogaf chi’n gryf i gymryd mantais ar y cyfnod gwerthfawr yma i wario amser gyda’ch plant ac i wneud pob dydd yn un hapus a chofiadwy. Edrychaf ymlaen i weld eich plant yn y dosbarth unwaith eto, ond am nawr, cymerwch ofal dros eih hun a byddwch yn ofalus! Diolch, Mrs Southgate.heart

 

 

I would like to take this opportunity to thank all children, parents and guardians for their continuous support over the last few terms at nursery. We had lots of fun at school! Please take advantage of this precious time you have to spend with your beautiful children, and make each day a happy and memorable time. I look forward to seeing your children once again, when we will safely be back together at school. Please take care and look after yourselves! Thank You, Mrs Southgate.heart

Gweithgareddau/ Syniadau Newydd

New Activities/ Ideas

 

Gweithgareddau a Syniadau/ Activities and Ideas

Fideos Canolfan Peniarth- Tric a Chlic

Picture 1
Picture 2

Syniadau hwyl a sbri/ Fun ideas enlightened

Apiau/Apps

Apiau/Apps 1

Dysgu Cymraeg yn y tลท/ Learning Welsh at home

๐ŸŒˆNeges wrth athrawon y Cyfnod Sylfaen / A message from the Foundation Phase teachers ๐ŸŒˆ

Fideo/ video

Still image for this video

๐ŸŒˆ Neges wrth athrawon yr adran Iau / A message from the junior teachers ๐ŸŒˆ

smileyPasg Hapus! Happy Easter!smiley

Pecyn Pasg Meithrin/ Nursery Easter Pack

Cyfawryddiadau Hwb/Hwb instructions yes

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau defnyddio HWB / Click here for instructions on accessing HWB

Gweithgareddau/Activitiesmail

Gwaith ysgol ar gyfer cyfnod cau. School work for period of closure. Dosbarthiadau Meithrin Bore 1, Bore 2 a Prynahwn 1. Mwynhewch a joiwch mas draw! Enjoy and have lots of fun!!

โ€ข Dyma link posteri sydd yn rhoi gwahanol geiriau Cymraeg sydd yn dechrau gydaโ€™r llythrennau yr ydym wedi bod yn dysgu yn y Meithrin. Here is a link for posters of new Welsh words which start with the letters that we have been learning at nursery.

Top