Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwefannau Defnyddiol | Useful Websites

Mathemateg a Rhifedd | Mathematics and Numeracy

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu | Languages, Literacy and Communication

Dyniaethau | Humanities

Gwyddoniaeth a Thechnoleg | Science and Technology

Y Celfyddydau Mynegiannol | The Expressive Arts

Iechyd a Lles | Health and Wellbeing

Appiau | Apps

 

 • Morfo;
 • Top Trump It;
 • Stop Motion Studio;
 • Google Earth;
 • Kahoot;
 • ScratchJr;
 • Book Creator;
 • Puppet Pals 2;
 • Animation Kit;
 • Minecraft for Education;
 • We Do (Lego);
 • Garage Band;
 • Veescope;
 • Do Ink;
 • iMovie;
 • Borrow Box.
Top