Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

๐’œ๐“‚๐“‡๐“Ž๐“Œ๐’พ๐‘œ๐“ / ๐‘€๐’พ๐“ˆ๐’ธ๐‘’๐“๐“๐’ถ๐“ƒ๐‘’๐‘œ๐“Š๐“ˆ

Ymdrech ardderchog gan y staff heddi / A great effort by the staff today!

Diwrnod y llyfr/ World book day ๐Ÿ“š

Eisteddfod yr Ysgol!

Still image for this video
Plant ein dosbarth yn cystadlu! Rydw iโ€™n browd iawn ohonoch!

Joio yn y Jambori!

Ahhhh!

Still image for this video

Diolch i Marc Griffiths o Radio Cymru am gynnal Disgo Caneuon Cymraeg i ni heddiw yn Ysgol Gyfun Penyrheol. Roedd y plant wedi joio mas draw! / Thanks to Marc Griffiths from Radio Wales for holding a Welsh Language Disco in Penyrheol School. The children thoroughly enjoyed!

Joio gyda Bronwen!

Still image for this video
Cardiau hyfryd gan y plant eleni! Dymunaf Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un! Wela’i chi yn 2020!! Lovely cards made by the children this year! I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! See you all in 2020! 

Gwallt gwirion ar gyfer Plant Mewn Angen 2019 / Wacky Hair for Children in Need 2019

Dydd y cofio

Still image for this video
Dangos ein parch i'r rhai a aberthodd eu bywydau dros ein rhyddid! / Paying our respects to those who sacrificed their lives for our freedom! 11.11.19

Dathliadau Cwpan y Byd!

Still image for this video
Prynhawn o fwynhad, yn perfformio ein hoff bethau o'r pythefnos diwethaf/ An afternoon of enjoyment, performing all our favorite things from the last fortnight. 4/10/19
Top