Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pencampwriaeth Gymnasteg Ysgolion Prydain / British Schools Gymnastics Championships

Llongyfarchiadau i grŵp o ddisgyblion hynod dalentog ac ymroddedig a gynrychiolodd yr ysgol ym Mhencampwriaethau Gymnasteg Ysgolion Prydain yn Stoke yn heddiw. Cystadlodd Bella, Carys, Daisy, India, Poppy ac Amelia yn erbyn rhai o gymnastwyr gorau Prydain yn y gystadleuaeth tîm, ac er na lwyddon nhw gael lle ar y podiwm, cawson nhw ganmoliaeth arbennig am eu perfformiad. Yng nghystadleuaeth y parau, enillodd Bella a Daisy y fedal efydd am eu perfformiad a’u gwaith tîm arbennig nhw, gan gyhwfan baner Cymry yn browd ar y podiwm. Da iawn chi!

 

Congratulations to a group of incredibly talented and dedicated pupils who represented the school at the recent British Schools Gymnastics Championships in Stoke. Bella, Carys, Daisy, India, Poppy and Amelia competed against some of the best young gymnasts in Britain in the team event, and whilst they didn’t get a place on the podium, they earned rave reviews for their performance. In the pairs competition, some incredible teamwork by Bella and Daisy saw them take the bronze medal and a place on the podium where they proudly waved the Welsh flag! Da iawn chi! (30/4/22)

Top