Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llangrannog - Diwrnod 2 / Llangrannog - Day 2

Disgyblion Blwyddyn 6 yn mwynhau Diwrnod 2 yng Ngwersyll yr Urdd yn Llangrannog, gyda bwydlen eang o weithgareddau yn cynnwysย dringo'r rhaffau uchel, trampolรฎnio aย gyrru'r beiciau cwad. Gyda'rย haul yn gwenu a chwmni ffrindiau da,ย mae bywyd yn braf.ย Joio!

ย 

Our Year 6 pupils enjoying Day 2 at the Urdd Centre in Llangrannog, with a variety of activities including climbing the high ropes, trampolining and riding the quad bikes. With the sun shining and good friendsย for company, life doesn't get any better.ย We're having a great time! (21/6/18)

Top