Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llangrannog - Diwrnod 2 / Llangrannog - Day 2

Disgyblion Blwyddyn 6 yn mwynhau Diwrnod 2 yng Ngwersyll yr Urdd yn Llangrannog, gyda bwydlen eang o weithgareddau yn cynnwys dringo'r rhaffau uchel, trampolînio a gyrru'r beiciau cwad. Gyda'r haul yn gwenu a chwmni ffrindiau da, mae bywyd yn braf. Joio!

 

Our Year 6 pupils enjoying Day 2 at the Urdd Centre in Llangrannog, with a variety of activities including climbing the high ropes, trampolining and riding the quad bikes. With the sun shining and good friends for company, life doesn't get any better. We're having a great time! (21/6/18)

Top