Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithdy 'The Right Click' Workshop

Diolch yn fawr iawn i Johnathan a Darryl o BT am hyfforddiant e-ddiogelwch 'The Right Click'. Roedd yr hyfforddiant ar gyfer ein Cyngor Lles a'r Dewiniaid Digidol a'u rhieni. Diolch yn fawr iawn i bawb. 

 

Thank you very much to Johnathan and Darryl from BT for their e-safety training 'The Right Click'.  The training was for our Well-Being Committee and Digital Leaders as well as their parents. Thank you to all involved. (5/10/16)

 

Top