Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Forces Fitness

Hyfryd oedd cael gweithio gyda Forces Fitness heddiw fel rhan o Raglen Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog Mewn Addysg. Llwyddodd nifer o ddisgyblion Blwyddyn 3 & 4 weithio gyda'r tîm, gan ddatblygu eu sgiliau gwaith tîm,  gwytnwch a datrys problemau mewn amgylchedd hwylus. Diolch @ForcesFitness am y cyfle arbennig hwn.

 

It was wonderful having the opportunity to work with Forces Fitness today as part of a Supporting Service Children in Education Programme. A number of our Year 3 & 4 pupils had the opportunity to work with the team, developing their teamwork, resilience and problem solving skills in a fun environment. Thank you @ForcesFitness for the fantastic opportunity. Diolch! (4/7/22)

Top