Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diogelwch Tan Gwyllt / Firework Safety

Gyda Tachwedd y 5ed yn prysur agosau, ymwelodd PC Hughes â disgyblion y Cyfnod Sylfaen a CA2 er mwyn atgyfnerthu'r neges bwysig am 'Ddiogelwch Tân Gwyllt. Gwrandawodd ein disgyblion yn astud ac edrychwn ymlaen at fwynhau'r amrywiaeth o arddangosfeydd, tra'n ystyried cyngor PC Hughes ar gadw'n ddiogel. 

 

With November 5th fast approaching, PC Hughes visited with both Foundation Phase pupils and KS2 pupils to reinforce the message regarding 'Firework Safety'. All our pupils listened intently and are looking forward to enjoying the various displays, whilst heeding PC Hughes' advice on staying safe. (21/10/19)

Top