Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cwis Llyfrau

Cwis Llyfrau

Llongyfarchiadau i'r criw yma ar eu llwyddiant yn y cwis llyfrau yn ysgol Gellionnen yn ddiweddar. Pob lwc gyda'r canlyniadau.

 

Massive congratulations to this crew for their performance in this year's Cwis Llyfrau. All the best with the results.

Top