Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Bore Coffi Macmillan / Macmillan Coffee Morning

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein Bore Coffi Macmillan heddiw. O ganlyniad i’r ymateb gwych a'ch rhoddion hael o arian a chacennau, codwyd £743 i’r elusen arbennig hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd!

 

A big thank you to everyone who supported our Macmillan Coffee Morning today. The event was very well attended and thanks to everyone's generosity, we succeeded in raising £743 for this wonderful charity. Diolch yn fawr iawn!  (28/9/18)

Top