Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

#BlasOBontybrenin / #ATasteOfPontybrenin

Diolch yn fawr iawn i Aled o Ynni Da am ei holl waith, egni a chreadigrwydd wrth greu fideo #BlasOBontybrenin ac am helpu ni ddathlu yr hyn sy’n arbennig am ein hysgol. https://youtu.be/rHBHL0asiJ4  

 

A huge thank you to Aled from Ynni Da for his energy, enthusiasm and creativity in creating our #BlasOBontybrenin video and for helping us celebrate all that’s great about our school. Diolch Aled!  https://youtu.be/rHBHL0asiJ4  (9/12/21)

Top