Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Sir yr Urdd

Eisteddfod Sir yr Urdd

 

Llongyfarchiadau i bawb fuodd yn cystadlu yn eisteddfod sir yr Urdd ym Mhort Talbot ar benwythnos 20fed o Fawrth. Fe wnaeth pawb eu gwaith yn gampus a phob lwc i'r Parti Deulais yn y Genedlaethol. Cliciwch ar y ddolen isod i glywed peth o'r cystadlu.

 

Huge congratulations to everyone who competed the Urdd eisteddfod in Port Talbot on the weekend of the 20th of March. Everyone gave their very best and the best of luck to the Parti Deulais in the nationals. Click on the link below to listen to some competing.

 

http://www.yggpontybrenin.com/clwb-yr-urdd/

Top