Menu
Home Page

Clwb yr Urdd

           
                       

Cynhelir Clwb yr Urdd pob nos Fercher nes 4:30pm yn ystod hanner cyntaf tymor y Gwanwyn i baratoi ar gyfer cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd.

 

Clwb yr Urdd is held on Wednesdays after school until 4:30pm during the first half of the Spring term to prepare for the Eisteddfod competitions.

Eisteddfod Sir yr Urdd 2015

 

Llongyfarchiadau i bawb fuodd yn cystadlu yn eisteddfod sir yr Urdd ym Mhort Talbot ar benwythnos 20fed o Fawrth. Fe wnaeth pawb eu gwaith yn gampus a phob lwc i'r Parti Deulais yn y Genedlaethol. 

 

Huge congratulations to everyone who competed the Urdd eisteddfod in Port Talbot on the weekend of the 20th of March. Everyone gave their very best and the best of luck to the Parti Deulais in the nationals.

Y Côr Ysgol

Still image for this video
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Eisteddfod Cylch 2015

 

Llongyfarchiadau i holl gystadleuwyr yr ysgol a fuodd yn canu, llefaru a chwarae eu hofferynnau yn yr eisteddfod cylch ddydd gwener yn y y ganolfan les. Cafwyd cryn lwyddiant a phob lwc  bawb fydd yn cystadlu yn y Sir brynhawn dydd sadwrn yma.

 

A huge congratulations to all who participated in this year's urdd eistedfod cylch. We had much success and good luck to everyone in the county eisteddfod this saturday.

Picture 1

Canlyniadau Eisteddfod Cylch a Celf - Eisteddfod Results

 

Cliciwch ar y ddolen isod i ganfod holl ganlyniadau'r eisteddfod cylch a'r celf - Click on the links below to see all results from the cylch eisteddfod and art competitions

 

https://www.urdd4.org/canlyniadau/CanlyniadauEisteddfod2015.a5w?CodDig=2650&Dig=Eisteddfod%20Cylch%20Llwchwr%202015

 

https://www.urdd4.org/canlyniadau/CanlyniadauEisteddfod2015.a5w?CodDig=2595&Dig=CDT%20Gorllewin%20Morgannwg%202015

 

Cystadlaethau Celf yr Urdd

 

Dyma waith holl gystadleuwyr adran gelf a chrefft eisteddfod yr urdd. Lllongyfarchiadau iddynt i gyd.

 

Here's the art and craft work submitted to the urdd eisteddfod this year - congratulations to all.

 

 

Picture 1 Ffion, Sara, Rhiannon, Jessica
Picture 2 Harri, Hollie, Sam
Picture 3 Charlotte, Evi, Lucy, Carys
Picture 4 Maisy, Taryn
Picture 5 Rebecca, Sarah
Picture 6 Ffion, Lydia, Alex, Chloe
Picture 7 Gwenllian
Picture 8 Eleri, Cally
Picture 9 Ellie, Seren
Picture 10 Joshua
Picture 11 Gabrielle
Picture 12 Caitlin
Picture 13 Rebekah
Picture 14 Annalise
Picture 15 Leah, Tyler

 

Canlyniadau Eisteddfod Cylch

 

Cliciwch ar y ddolen isod i weld holl ganlyniadau'r eisteddfod cylch

 

Click on the link below to see all results from the regional eisteddfod

Eisteddfod Cylch Llwchwr

 

Cynhaliwyd Eisteddfod Cylch Llwchwr yn neuadd goffa Llwchwr ar y 14eg o Fawrth. Roedd cynrychiolaeth o blant yr ysgol yn cystadlu a daeth llwyddiant i nifer iawn ohonynt. Byddwn yn postio yr holl ganlyniadau yn ystod yr wythnos. Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd ac i blant ysgolion Bryniago, Login Fach a Penclawdd am eu llwyddiant. Pob lwc i bawb yn y sir ar y 29ain!

 

The regional Urdd eisteddfod was held at Gorseinon Welfare Hall on the 14th of March. Most competitions had representatives from the school and many went through to the county level. All results will be posted during the week. A huge congratulations to everyone who took part and to the children of Bryniago, Login Fach and Penclawdd for their success too. All the best to everyone at the county eisteddfod on the 29th of March.

Gweithgareddau Celf a Chrefft / Arts and Crafts Activities

Gweithgareddau Celf a Chrefft / Arts and Crafts Activities 1 Gwaith 3D gyda / 3D work with Mrs Higgins
Gweithgareddau Celf a Chrefft / Arts and Crafts Activities 2 Tecstiliau / Textiles & Llywodraethwyr / Governors
Gweithgareddau Celf a Chrefft / Arts and Crafts Activities 3 Animeiddio gyda / Animation with Mr Owen
Picture 1
Top