Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cystadlaethau Celf yr Urdd

 Llongyfarchiadau i holl gystadleuwyr yr ysgol am eu llwyddiant yn yr adran celf a chrefft. Dyma restr isod o'r darnau ar y thema 'Rhyfeddodau'. Cliciwch ar y ddolen i weld pwy sy'n berchen ar y gwaith.

 

Congratulations to all who competed in the arts and craft section of the Urdd competitions on the theme 'Wonders'. Please click on the link below to see who made what. 

 

http://www.yggpontybrenin.com/clwb-yr-urdd/

 

 

Top