Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Clwb MinecraftEdu

Profodd y Clwb MinecraftEdu brynhawn llwyddiannus dros ben yn eu cyfarfod cyntaf, bron i 40 yn bresennol. Cafwyd cyfle i archwilio Byd Tiwtorial a dod yn gyfarwydd gyda rheolau'r gem. Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod mwy am y clwb.

 

The first MinecraftEdu club was a brilliant success with nearly 40 children in attendance. They had an opportunity to explore the Tutorial World and get to grips with the game's rules. Click on the link below to find out more about the club.

 

http://www.yggpontybrenin.com/clwb-minecraftedu/

Top