Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad y Maer a Blwyddyn 6 / The Mayor's visit with Year 6

Diolch yn fawr iawn i Maer Cyngor Tref Casllwchwr, Mr Jeff Bowen, am ymweld â disgyblion Blwyddyn 6 heddiw ac am eu cyflwyno nhw gyda pheniau wrth iddynt baratoi ar gyfer yr Ysgol Uwchradd. 

 

A big thank you to the Mayor of Loughor Town Council, Mr Jeff Bowen, for visiting with our Year 6 pupils and for presenting them with commemorative pens as they prepare to move on to Secondary School. (20/7/22)

Top