Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad The Wave a Swansea Sound

Aeth criw o flwyddyn 6 i ymweld â gorsaf radio The Wave a Swansea Sound ddydd gwener 17/10/14 a cawsant groeso cynnes a mynediad i'r holl stiwdios.

 

Blwyddyn 6 had a brilliant visit to The Wave and Swansea Sound on friday 17/10/14. Thank you to Lucy and the whole team for arranging a great day.

Top