Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad 'The Owl Sanctuary' â Blwyddyn 1 / The Owl Sanctuary's visit to Year 1

Hyfryd oedd croesawu 'The Owl Sanctuary' i'r ysgol heddiw i drafod y gwaith pwysig maen nhw'n gwneud yn achub tylluanod sydd wedi cael eu camdrin ac i ryngweithio gyda'r creaduriaid gosgeiddig hyn. Diolch yn fawr iawn!

 

It was wonderful welcoming 'The Owl Sanctuary' to school today to discuss the important work they do in rescuing neglected and mistreated owl and to have the opportunity to interact with these graceful creatures. Diolch yn fawr iawn! (11/5/17)  

Top