Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad Sion Corn! / Sant's Visit!

Hyfryd oedd croesawu Sion Corn i'r ysgol heddiw wrth iddo gymryd seibiant o'i amserlen prysur i ddymuno Nadolig Llawen i ddisgyblion ifancaf yr ysgol. Tra'n gwneud nodyn o'r holl anrhegion ar rhestrau'r plant, estynodd ei longyfarchiadau i bawb am eu cyngherddau Nadolig arbennig. Pob lwc dros yr wythnos nesaf Sion Corn a diolch am yr ymweliad!

 

Sant took a short break from his busy shedule to visit our younger pupils today and to wish them all a very Merry Christmas. Whilst taking note of the children's ever expanding wish lists, he did congratulate everyone on their fantastic Christmas shows which he heard were excellent. Thanks for the visit Santa and best wishes for the coming week! (20/12/22) 

Top