Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad Mr Urdd / Mr Urdd's visit

Braf oedd croesawu Mr Urdd i'r ysgol heddiw a chael y cyfle i drafod yr holl weithgareddau hwylus sydd wedi eu trefnu ar gyfer aelodau'r Urdd. Mae Mr Urdd yn edrych ymlaen yn fawr at weld a chlywed am lwyddiannau disgyblion YGG Pontybrenin eto eleni.  

 

It was great welcoming Mr Urdd to school today and having the opportunity to discuss all the exciting opportunities that have been planned for members of the Urdd this year. He is very much looking forward to seeing and hearing YGG Pontybrenin's pupils succeeding in various field once again. (7/12/18)    

Top