Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad misol a Llyfrgell Gorseinon / Monthly visit to Gorseinon Library

Er gwaethaf y tywydd garw ar ein taith, cafodd Blwyddyn 4&5 amser hyfryd yn ystod eu hymweliad misol a Llyfrgell Gorseinon. Gyda chymaint o ddewis ar y silffoedd, y broblem fwyaf oedd penderfynu pa lyfrau i fenthyg.

 

Despite the miserable weather along the way, Year 4&5 had a great time during their monthly visit to Gorseinon Library. With so many books on offer, the biggest problem was deciding which books to borrow. (3/3/17) 

Top