Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad Maer Casllwchwr / Loughor Town Mayor Visits

Fe gafodd Blwyddyn 6 ymwelwyr arbennig y bore 'ma I gyflwyno ysgrifbinnau iddynt i ddymuno pob llwydiant iddynt yn Ysgol Gyfun Gwyr.Daeth Maer Casllwchwr y Cynghorydd Pam Williams, Mr Roberts Smith, Cadeirydd y Llywodraethwyr a Mr Tony Davies i gael sgwrs gyda'r plant a chlywed perfformiad canu gan y plant.

 

Blwyddyn 6 had very special visitors this morning when Casllwchwr Mayor, Pam Williams, Chair of our Governors, Mr Roberts Smith and Mr Tony Davies came to present them with special pens. They wished them all the best at Ysgol Gyfun Gwyr next year and were treated to a performance of Ar Hyd y Nos.

Top