Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliad gan PC Hughes / Visit by PC Hughes

Hyfryd oedd croesawu PC Hughes i'r ysgol am y tro cyntaf eleni  wrth iddi drafod nifer o destunau gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau, gan gynnwys Diogelwch y We, Peryglon Dieithriaid a Diogelwch Tân Gwyllt. Diolch PC Hughes!

 

It was wonderful to welcome PC Hughes to the school for the first time this year as she discussed numerous topics with various year groups including Internet Safety, Stranger Danger and Firework Safety. Diolch PC Hughes! (19/10/18)

Top