Menu
Home Page

Ymweliad Blwyddyn 5 i Gaerdydd - Diwrnod 2 / Year 5's visit to Cardiff - Day 2

Diwrnod prysur arall heddiw, gydag ymweliad â Stadiwm y Principality, taith o gwmpas y bae ar y bws dŵr ac ymweld â’r Senedd ymysg yr uchafbwyntiau. Ymlaen yn awr i’r disgo!

 

Another very busy day today, with the visit to the Principality Stadium, a tour of the bay in a water bus and visiting the Senedd amongst the highlights. On now to the disco! (14/5/19)

Top